Om Softarc

Softarc startades år 2000 av konsulter med lång erfarenhet inom systemutveckling kring Microsofts serverprodukter och utvecklingsverktyg. Sedan dess har vår utveckling fortsatt och idag är vi en av marknadens vassaste IT-konsultbolag inom arkitektur och systemutveckling baserat på Microsoft plattform. Softarc erbjuder även ett gediget kunnande inom teknikoberoende projektledning, förstudiearbete och verksamhetsarkitektur.

Softarcs konsulter jobbar med ett stort personligt engagemang för att uppnå optimal affärsnytta för våra kunder tack vare lång konsult- och branscherfarenhet inom bl.a. försäkring, bank och detaljhandel.

Vi satsar hårt på att kontinuerligt utveckla våra medarbetare. Flertalet av våra konsulter är t ex certifierade arkitekter på Microsoft plattform. Vår styrka är att kombinera gedigen teknikkunskap med verksamhetskunskap från långa och lyckade uppdrag vilket ofta resulterar i långa relationer med våra kunder. Ta gärna kontakt med oss eller någon av våra referenser om Ni vill veta mer.