Nyheter

Hållbar konferens

Softarcs vårkonferens hölls i svenska fjällen och resan från Stockholm gjordes med tåg. Allt för att minimera avtrycken i miljön….och så hade vi naturligtvis en väldigt bra konferens. read more

Microsoft Azure Search – gör kraftfull sök enklare än någonsin!

Microsoft Search – översikt Microsoft Azure Search är en ny tjänst i Microsofts utbud av moln-tjänster. Som utvecklare och lösningsarkitekt har jag under många år varit delaktig i att designa och utveckla system. Långt ifrån alla lösningar har blivit optimala vad gäller just sök-funktionaliteten och inte sällan just pga. tekniska begränsningar. Att implementera en bred sökning innebär ofta alltför stora Joins, trixande med temp-tabeller, inline-SQL i lagrade procedurer, denormalisering för redundans etc., utan att sök-lösningen ändå blir optimal. Microsoft SQL Server fulltext-index har tyvärr inte heller alltid levt upp till förväntningarna när stora datamängder ska hanteras. Även om det teoretiskt funnits tillräckliga förutsättningar för att implementera en optimal sök-lösning har det i praktiken ändå inte alltid gått att realisera då investeringsvilja och ekonomi hos kunder satt begränsningar. Sammantaget kan jag konstatera att svarstiderna i aktuella lösningar sällan blivit tillräckligt bra, inte minst i jämförelse med vad användare har vant sig med när de använder sökmotorer som Google och Bing. Tunga sökningar kan ju även ha en negativ inverkan på övriga svarstider i ett system. Därför är Microsoft Azure Search en välkommen tjänst som ger oss nya och förbättrade möjligheter att tackla de uppgifter vi har att lösa kring sökfunktionalitet i allmänhet. En Microsoft Azure Search tjänst är otroligt smidig att sätta upp i Azure-portalen (https://portal.azure.com). Redan på den kostnadsfria nivån får man en utmärkt möjlighet att snabbt komma igång med att utvärdera och testa Azure Search. Följande nivåer på tjänst kan väljas: Kostnadsfri Standard Lagring 50 MB 25 GB / enhet Frågor per sekund n/a 15 /enhet Antal dokument 10 000 dokumentMax 3 index 15 miljoner/enhetMax 50 index Skalbarhet n/a... read more

UC Kreditvärdighet

Softarc har tidigare tilldelats Soliditets kreditbetyg AAA. Vi har nu även UC’s Guld certifikat. Detta visar att Softarc AB har hög kreditvärdighet och är en affärspartner att lita på. read more

Softarc har med sin kunskap och erfarenhet bidragit till att våra IT lösningar alltid håller en mycket hög nivå.

Deras djupa kunskaper inom Microsofts utvecklingsmiljöer har också varit ett mycket stort stöd till vår egen utvecklingsavdelning. Dessutom är vi mycket nöjda med deras stora engagemang och lyhördhet.

Ola Schwarz

IT-Chef, Electra Sweden AB