Nyheter

Artikel på Computer Sweden

Vår molnexpert Anders Kingstedt har nyligen publicerat en artikel inom ramen för CS expertpanel. Anders deltar i CS experpanel som molnetexpert och denna artikel handlar om ”Dags för ordning och reda i molnet – ny standard reglerar SLA” http://www.idg.se/2.1085/1.661013/ordning-och-reda?queryText=molnet expert... read more

IDG Expertpanel

Anders Kingstedt har blivit uttagen att medverka i IDG Expertpanel. Anders kommer att i första skriva artiklar som beskriver den strategiska utvecklingen i “Molnet”, framförallt baserat på sin roll som Molnet-expert och ordförande för Sveriges Molnet-standardiseringskommitté (SIS TK 542). Anders arbetar f n på en artikel som beskriver den kommande standarden för avtal och kontrakt mellan Molntjänstleverantörer och Molntjänstkunder – ISO/IEC 19086. Första av fyra delar av standarden blev klar för publicering som internationell standard i april. Senare i år kommer en svensk version av standarden. Varför det behövs SLA för Molnet och tillämpningar kommer att avhandlas i Anders artikel som har rubriken “Nu standardiseras avtalen i Molnet! Därför ska din organisation använda ISO/IEC 19086”. För mer om IDG expertnätverk, se vidare:... read more

Softarc och MiMaD AB inleder samarbete

För att kunna möta en stigande efterfrågan inleder Softarc nu ett samarbete med det Växjö-baserade IT-bolaget MiMaD AB. Så här beskriver Magnus Larsson, VD på MiMaD, företaget: ”MiMaD har mångårig erfarenhet av systemutveckling och är specialister på .NET, Java och Angular. Vi arbetar idag främst med kunder som har lokal närvaro, men tar gärna uppdrag utanför regionen. Bland våra kunder finns såväl stora som mindre företag.” MiMaD har liksom Softarc en tydlig profil med erfarna, engagerade och kunniga medarbetare som brinner för IT. ”– Det är roligt att få chansen att samverka med MiMaD eftersom det skapar förutsättningar för fler uppdrag för båda bolagen. Idag finns också utmärkta möjligheter att samverka över stora avstånd med internet och Molnet som plattformar, vilket ytterligare underlättar effektiva samarbeten. Vi är vana att samverka med andra IT-bolag och ser ett stigande behov och intresse av att bilda lättrörliga och flexibla team som möter kundernas behov av att snabbt erbjuda moderna IT-lösningar. Att hämta kompetens från flera olika bolag säkerställer att vi erbjuder just den kompetens som behövs för aktuellt uppdrag och kund.”, säger Anders Kingstedt på Softarc. För mer information om MiMaD, se vidare: www.mimad.se... read more

Microsoft Azure Search – gör kraftfull sök enklare än någonsin!

Microsoft Search – översikt Microsoft Azure Search är en ny tjänst i Microsofts utbud av moln-tjänster. Som utvecklare och lösningsarkitekt har jag under många år varit delaktig i att designa och utveckla system. Långt ifrån alla lösningar har blivit optimala vad gäller just sök-funktionaliteten och inte sällan just pga. tekniska begränsningar. Att implementera en bred sökning innebär ofta alltför stora Joins, trixande med temp-tabeller, inline-SQL i lagrade procedurer, denormalisering för redundans etc., utan att sök-lösningen ändå blir optimal. Microsoft SQL Server fulltext-index har tyvärr inte heller alltid levt upp till förväntningarna när stora datamängder ska hanteras. Även om det teoretiskt funnits tillräckliga förutsättningar för att implementera en optimal sök-lösning har det i praktiken ändå inte alltid gått att realisera då investeringsvilja och ekonomi hos kunder satt begränsningar. Sammantaget kan jag konstatera att svarstiderna i aktuella lösningar sällan blivit tillräckligt bra, inte minst i jämförelse med vad användare har vant sig med när de använder sökmotorer som Google och Bing. Tunga sökningar kan ju även ha en negativ inverkan på övriga svarstider i ett system. Därför är Microsoft Azure Search en välkommen tjänst som ger oss nya och förbättrade möjligheter att tackla de uppgifter vi har att lösa kring sökfunktionalitet i allmänhet. En Microsoft Azure Search tjänst är otroligt smidig att sätta upp i Azure-portalen (https://portal.azure.com). Redan på den kostnadsfria nivån får man en utmärkt möjlighet att snabbt komma igång med att utvärdera och testa Azure Search. Följande nivåer på tjänst kan väljas: Kostnadsfri Standard Lagring 50 MB 25 GB / enhet Frågor per sekund n/a 15 /enhet Antal dokument 10 000 dokumentMax 3 index 15 miljoner/enhetMax 50 index Skalbarhet n/a... read more

Softarc har med sin kunskap och erfarenhet bidragit till att våra IT lösningar alltid håller en mycket hög nivå.

Deras djupa kunskaper inom Microsofts utvecklingsmiljöer har också varit ett mycket stort stöd till vår egen utvecklingsavdelning. Dessutom är vi mycket nöjda med deras stora engagemang och lyhördhet.

Ola Schwarz

IT-Chef, Electra Sweden AB