Hållbar konferens

Softarcs vårkonferens hölls i svenska fjällen och resan från Stockholm gjordes med tåg. Allt för att minimera avtrycken i miljön….och så hade vi naturligtvis en väldigt bra konferens.

Microsoft Azure Search – gör kraftfull sök enklare än någonsin!

Microsoft Search – översikt Microsoft Azure Search är en ny tjänst i Microsofts utbud av moln-tjänster. Som utvecklare och lösningsarkitekt har jag under många år varit delaktig i att designa och utveckla system. Långt ifrån alla lösningar har blivit optimala vad gäller just sök-funktionaliteten och inte sällan just pga. tekniska begränsningar. Att implementera en bred sökning innebär ofta alltför stora Joins, trixande med temp-tabeller, inline-SQL i lagrade procedurer, denormalisering för redundans etc., utan att sök-lösningen ändå blir optimal. Microsoft SQL Server fulltext-index har tyvärr inte heller alltid levt upp till förväntningarna när stora datamängder ska hanteras. Även om det teoretiskt funnits tillräckliga förutsättningar för att implementera en optimal sök-lösning har det i praktiken ändå inte alltid gått att realisera då investeringsvilja och ekonomi hos kunder satt begränsningar. Sammantaget kan jag konstatera att svarstiderna i aktuella lösningar sällan blivit tillräckligt bra, inte minst i jämförelse med vad användare har vant sig med när de använder sökmotorer som Google och Bing. Tunga sökningar kan ju även ha en negativ inverkan på övriga svarstider i ett system. Därför är Microsoft Azure Search en välkommen tjänst som ger oss nya och förbättrade möjligheter att tackla de uppgifter vi har att lösa kring sökfunktionalitet i allmänhet. En Microsoft Azure Search tjänst är otroligt smidig att sätta upp i Azure-portalen (https://portal.azure.com). Redan på den kostnadsfria nivån får man en utmärkt möjlighet att snabbt komma igång med att utvärdera och testa Azure Search. Följande nivåer på tjänst kan väljas: Kostnadsfri Standard Lagring 50 MB 25 GB / enhet Frågor per sekund n/a 15 /enhet Antal dokument 10 000 dokumentMax 3 index 15 miljoner/enhetMax 50 index Skalbarhet n/a...

UC Kreditvärdighet

Softarc har tidigare tilldelats Soliditets kreditbetyg AAA. Vi har nu även UC’s Guld certifikat. Detta visar att Softarc AB har hög kreditvärdighet och är en affärspartner att lita på.