Är du digital lilla vän? Del 2

Är du Digital Lilla Vän, del 2 Föregående inlägg på temat ”Digitala Strategier” skapade en del intressanta diskussioner. Vi på Softarc välkomnar självfallet en diskussion och en dialog. Visst kan det upplevas som ”opportunt” att skriva om detta ämne. Men just därför det mesta som rör ”det digitala” verkar vara hett just nu, så är det givetvis också intressant. Baserat på återkopplingar och kommentarer ska vi därför försöka att utveckla ämnet. Dina synpunkter och kommentarer är mycket välkomna!” Begreppsförvirring? Det är inte lätt att få grepp om vad begreppet ”Digital Strategi” egentligen betyder och omfattar. Det verkar inte finnas någon entydig (läs: standardiserad) definition av begreppet. Några av de nyckelord som återkommer är: – Digital strategi – Kanaler – Digital marknadsföring – Digital kommunikation – Digital strategi för e-Handel – Digital transformation Intressant nog så är det flera företag – alltså potentiella leverantörer av “Digitala Strategier” – som separerar IT, Digitalt utvecklingsarbete (kanalstrategi, strategi, design osv.) och Management från varandra. Det behöver i och för sig inte nödvändigtvis innebära att själva genomförande av projekt och uppdrag genomförs separerade från varandra. Men ändå – det signalerar att “digital” av många fortsatt ses som något som utgår från webb, design och form. På denna punkt har vi på Softarc kanske en annan uppfattning. Vi tror att en Digital Strategi mycket kan och kanske bör innefatta hela organisationen och alla delar av verksamheten och att en digital också handlar om mycket mer än “bara” kommunikation . EU-kommissionen och den Digitala marknaden i Europa Nyligen har också EU-kommissionen presenterat sin vision om en ”Digital Single Market”. EU-kommissionen pekar på tre prioriterade områden i sin vision...

Är du digital lilla vän?

Titeln på detta inlägg alluderar förstås på en progglåt från 1970, “Är du lönsam lilla vän”, som framfördes av gruppen “Gläns över sjö och strand”. Denna låt inspirerade konstnären Peter Tillberg att två år senare  skapa konstverket “Blir Du lönsam lilla vän” (finns att beskåda på Moderna Museet i Stockholm). Det pratas mycket om digitala strategier idag. Om den digitala närvaron. Om digitala kanaler. Men vad betyder det egentligen? Många företag som tillhandahåller stöd för genomförande av digitala strategier fokuserar främst på kanaler (webb, smarta enheter, utskick via e-mail osv.). I ökande grad och utsträckning handlar det om närvaro på många olika plattformar – traditionell webb (“hemsida”) men också LinkedIn, Twitter, Facebook och liknande kanaler. En digital strategi innebär för många organisationer att flera delar av verksamheten samverkar och sammanförs i de kanaler som används för att kommunicera, såväl inåt i den egna organisationen, som utåt mot samverkande organisationer, kunder, myndigheter med mera. Att lyckas med att etablera en hållbar digital strategi kan vara krävande och utmanande. Inte minst för att den innefattar så många olika delar – marknadsföring, profilering, försäljning, e-inköp, e-handel, kompetenshantering, service och kommunikation är bara några av många områden som inryms i och påverkas av en digital strategi. En digital strategi handlar med andra ord om mycket mer än att “bara” se till att det finns multipla och samverkande kanaler som kommunicerar företagets/organisationens information. Så. Hur kan Softarc bistå? Softarc har mångårig erfarenhet från att ha utformat och utvecklat flera av de delar som ingår i en Digital Strategi, inte minst inom området e-Handel. Här är några exempel på insatser från Softarc på aktiviteter som vi menar också krävs för ett framgångsrikt införande av en digital strategi: Utformning, granskning och projektledning...