Artikel på Computer Sweden

Vår molnexpert Anders Kingstedt har nyligen publicerat en artikel inom ramen för CS expertpanel. Anders deltar i CS experpanel som molnetexpert och denna artikel handlar om “Dags för ordning och reda i molnet – ny standard reglerar SLA” http://www.idg.se/2.1085/1.661013/ordning-och-reda?queryText=molnet expert...

IDG Expertpanel

Anders Kingstedt har blivit uttagen att medverka i IDG Expertpanel. Anders kommer att i första skriva artiklar som beskriver den strategiska utvecklingen i “Molnet”, framförallt baserat på sin roll som Molnet-expert och ordförande för Sveriges Molnet-standardiseringskommitté (SIS TK 542). Anders arbetar f n på en artikel som beskriver den kommande standarden för avtal och kontrakt mellan Molntjänstleverantörer och Molntjänstkunder – ISO/IEC 19086. Första av fyra delar av standarden blev klar för publicering som internationell standard i april. Senare i år kommer en svensk version av standarden. Varför det behövs SLA för Molnet och tillämpningar kommer att avhandlas i Anders artikel som har rubriken “Nu standardiseras avtalen i Molnet! Därför ska din organisation använda ISO/IEC 19086”. För mer om IDG expertnätverk, se vidare:...

Softarc och MiMaD AB inleder samarbete

För att kunna möta en stigande efterfrågan inleder Softarc nu ett samarbete med det Växjö-baserade IT-bolaget MiMaD AB. Så här beskriver Magnus Larsson, VD på MiMaD, företaget: “MiMaD har mångårig erfarenhet av systemutveckling och är specialister på .NET, Java och Angular. Vi arbetar idag främst med kunder som har lokal närvaro, men tar gärna uppdrag utanför regionen. Bland våra kunder finns såväl stora som mindre företag.“ MiMaD har liksom Softarc en tydlig profil med erfarna, engagerade och kunniga medarbetare som brinner för IT. “– Det är roligt att få chansen att samverka med MiMaD eftersom det skapar förutsättningar för fler uppdrag för båda bolagen. Idag finns också utmärkta möjligheter att samverka över stora avstånd med internet och Molnet som plattformar, vilket ytterligare underlättar effektiva samarbeten. Vi är vana att samverka med andra IT-bolag och ser ett stigande behov och intresse av att bilda lättrörliga och flexibla team som möter kundernas behov av att snabbt erbjuda moderna IT-lösningar. Att hämta kompetens från flera olika bolag säkerställer att vi erbjuder just den kompetens som behövs för aktuellt uppdrag och kund.“, säger Anders Kingstedt på Softarc. För mer information om MiMaD, se vidare: www.mimad.se...