Softarc och MiMaD AB inleder samarbete

För att kunna möta en stigande efterfrågan inleder Softarc nu ett samarbete med det Växjö-baserade IT-bolaget MiMaD AB. Så här beskriver Magnus Larsson, VD på MiMaD, företaget: “MiMaD har mångårig erfarenhet av systemutveckling och är specialister på .NET, Java och Angular. Vi arbetar idag främst med kunder som har lokal närvaro, men tar gärna uppdrag utanför regionen. Bland våra kunder finns såväl stora som mindre företag.“ MiMaD har liksom Softarc en tydlig profil med erfarna, engagerade och kunniga medarbetare som brinner för IT. “– Det är roligt att få chansen att samverka med MiMaD eftersom det skapar förutsättningar för fler uppdrag för båda bolagen. Idag finns också utmärkta möjligheter att samverka över stora avstånd med internet och Molnet som plattformar, vilket ytterligare underlättar effektiva samarbeten. Vi är vana att samverka med andra IT-bolag och ser ett stigande behov och intresse av att bilda lättrörliga och flexibla team som möter kundernas behov av att snabbt erbjuda moderna IT-lösningar. Att hämta kompetens från flera olika bolag säkerställer att vi erbjuder just den kompetens som behövs för aktuellt uppdrag och kund.“, säger Anders Kingstedt på Softarc. För mer information om MiMaD, se vidare: www.mimad.se...

Tapping into the potential of Cloud Computing, part 1

A call from the Swedish IT publication “CIO Sweden” triggered this post. A lot of the questions I receive in my role as a Cloud expert circulate around the silver bullet question “why is it taking so long for everyone to move to the Cloud?”. Now. “Everyone” is of course a coarse generalization. Sure, there are quite a few organizations that have already started to transition to the Cloud. But many are still holding on… And, as usual, the question warrants not just one, but many answers. I’m contracted by #ETSI to do work within the EC founded project “Cloud Standards Coordination”, phase 2 (#CSC). Currently, we’re analyzing the results of an ongoing web survey. The purpose of the survey is to gauge the current status of standards, but also to try to understand what the Cloud users see as potential and concerns when transitioning to the Cloud. Some recurring Cloud adoption blockers and concerns found in the survey are: Security: top issues are data protection, data integrity, data accessibility, Secure Identity and Access Management (IAM) in multi Cloud environments (Authorization and Authentication), data storage, data location and PII. Vendor lock-in: uncertainties on the support for moving data and services from one Cloud provider to another without significant efforts are seen as main concerns. This, of course, relates to the seemingly immature and unknown support for interoperability and portability in Cloud scenarios. Legislation: understanding the implications of existing AND future data protection legislation, domestically and across geographies (e.g. within the European Union) on Cloud Computing create challenges. Service Level Agreements (SLA): the way we use and provision IT using Cloud Computing as the platform calls for...

Är du digital lilla vän? Del 2

Är du Digital Lilla Vän, del 2 Föregående inlägg på temat ”Digitala Strategier” skapade en del intressanta diskussioner. Vi på Softarc välkomnar självfallet en diskussion och en dialog. Visst kan det upplevas som ”opportunt” att skriva om detta ämne. Men just därför det mesta som rör ”det digitala” verkar vara hett just nu, så är det givetvis också intressant. Baserat på återkopplingar och kommentarer ska vi därför försöka att utveckla ämnet. Dina synpunkter och kommentarer är mycket välkomna!” Begreppsförvirring? Det är inte lätt att få grepp om vad begreppet ”Digital Strategi” egentligen betyder och omfattar. Det verkar inte finnas någon entydig (läs: standardiserad) definition av begreppet. Några av de nyckelord som återkommer är: – Digital strategi – Kanaler – Digital marknadsföring – Digital kommunikation – Digital strategi för e-Handel – Digital transformation Intressant nog så är det flera företag – alltså potentiella leverantörer av “Digitala Strategier” – som separerar IT, Digitalt utvecklingsarbete (kanalstrategi, strategi, design osv.) och Management från varandra. Det behöver i och för sig inte nödvändigtvis innebära att själva genomförande av projekt och uppdrag genomförs separerade från varandra. Men ändå – det signalerar att “digital” av många fortsatt ses som något som utgår från webb, design och form. På denna punkt har vi på Softarc kanske en annan uppfattning. Vi tror att en Digital Strategi mycket kan och kanske bör innefatta hela organisationen och alla delar av verksamheten och att en digital också handlar om mycket mer än “bara” kommunikation . EU-kommissionen och den Digitala marknaden i Europa Nyligen har också EU-kommissionen presenterat sin vision om en ”Digital Single Market”. EU-kommissionen pekar på tre prioriterade områden i sin vision...