Systemutveckling

Softarc erbjuder systemutveckling på Microsoft-teknik-plattformen. Vi har lång erfarenhet av att utveckla lösningar, tjänster och verktyg som stöder verksamheten hos våra kunder.

Softarc-medarbetare

Softarc-medarbetare under en kompetens-konferens i Frankrike (hösten 2014).

De flesta av Softarcs konsulter är certifierade arkitekter eller systemutvecklare på Microsoft teknik-plattform. 

För oss handlar systemutveckling om utifrån en mjukvara- och lösningsarkitektur skapa lösningar som ger största möjliga värde och nytta för våra kunder. Fokus är förstås på användbarhet och stöd för de uppgifter som användare av aktuell tjänst / applikation / system förväntas kunna erhålla. Men effektiv systemutveckling handlar också om att skapa lösningar som över tiden enkelt kan utökas, ändras och uppdateras för att möta förändrade villkor och behov.

Fokus på “förvaltningsbarhet” – innebär bl a att den arkitektur som är utgångspunkt för aktuell lösning måste givetvis ge stöd för långsiktig och uthållig styrning och livscykelhållning. Exempel på element som bildar basen för  att uppnå förvaltningsbarhet är t ex:

  • Användande av aktuella kända mönster och ramverk
  • Ständig utveckling och utrullning (“continous developement and deployment”)
  • Fokus på test och kvalitet
  • God och relevant dokumentation

 

logo_zurich

“Vårt val föll på Softarc, eftersom de har en hög teknikkompetens och ett stort kunnande inom försäkring- och finansbranschen. Vi är mycket nöjda både med lösningen som Softarc har tagit fram och på det sätt de implementerat den. Vi har en lång relation till Softarc och har tidigare samarbetat i andra projekt där Softarc alltid har levererat över förväntan.”

Bengt Wedin

Utvecklingschef, Zurich