Inte bara Systemutveckling och Arkitektur…

Utöver Softarc:s kärnområden, arkitektur och systemutveckling, erbjuder vi också  kompetens och erfarenhet inom områden som  t ex metoder (utvecklingsmodeller, projektmetodik, arkitektur-ramverk), projektledning, styrning, livscykelhållning och workshopledning.

Molnet (Cloud Computing)

Ett snabb växande satsningsområde är Molnet (Cloud Computing). Bland de tjänster vi erbjuder kopplat till Molnet märks:

  • Rådgivning: utformning av migreringsplaner; analys och planläggning av en kontrollerad och säker övergång till Molnet-baserad IT; klassificering av data och information; sårbarhetsanalys; informationsklassning; kravställning (t ex vid upphandling av Molnet-tjänster).
  • Utformning av Molnetarkitektur: att skapa lösningar för Molnet kräver förstås en genomtänkt och väl anpassad arkitektur. Precis som vanligt. Men. Det finns också speciella hänsyn att ta för att skapa Molnet-lösningar med hög kvalitet och som inte minst drar nytta av Molnets många fördelar på bästa möjliga sätt. Det finns helt enkelt sådant som fungerar sämre i Molnet om man inte tänker sig för. Det kan t ex röra sig om moduler som inte är utformade för skalning (t ex ”skala ut/in”) eller moduler/tjänster/funktioner som  åstadkommer onödigt mycket s k ”Latency”. Moln-lösningar bör vara ”Cloud Aware”, alltså bygga på en lösning som använder och exponerar Molnets styrka. Vi på Softarc kan hjälpa din verksamhet att bygga en stark och trygg Molnet-arkitektur.
  • Utveckling av Molnet-tjänster / -applikationer.

Softarc - CloudSoftarc har mångårig erfarenhet av standardutveckling inom Molnet, såväl internationellt (ISO/IEC) som nationellt (SIS/TK542), vilket har givit oss värdefulla insikter och kunnande. Att utnyttja och referera till standarder inom Molnet gör det enklare att förstå Molnets olika leveransmodeller och typer. Den internationella standardiserings-organisationen ISO/IEC  publicerade under hösten 2014 två internationella Molnet-standarder (SS-ISO/IEC 17788, /Cloud Computing/ Vocabulary och SS-ISO/IEC 17789, /Cloud Computing/ Reference Archicture). Softarc har haft betydande del i utvecklingen av dessa standarder. Anders Kingstedt har varit ordförande inom ISO och fortsatt ordförande i SIS standardiserings-kommitté för Molnet (TK 542).

Kombinerat med en mångårig erfarenhet av systemutveckling, av Microsofts teknologi-plattform, av en fokus på mjukvaru-, lösnings- och Molnet-arkitektur, skapas förutsättningar för Molnet-baserade tjänster och applikationer som hjälper din organisation att möta och överträffa  uppsatta affärsmål.

För mer information om Microsofts Molnet-plattform Azure, klicka här.

 

SoftTime

SoftTime_Tile_DarkEtt exempel på vår kompetens är tidsredovisnings-applikationen ”SoftTime”. SoftTime ger enkelt och effektivt stöd för tidsredovisning för konsultföretag. SoftTime kan idag användas via webbläsare, SmartPhone (Iphone, Android, Windows). SoftTime integrerar också med ekonomisystem för smidig överföring av data för fakturering. Kontakta oss för mer information om SoftTime. Inom kort kommer SoftTime finnas in en Molnet-version med tjänster som görs tillgängliga via Microsofts Azure-plattform.

För mer information om SoftTime – kontakta info@softtime.se eller kontakta någon av Softarcs medarbetare.

Vi finns för våra kunder

Oavsett vilka behov din organisation eller ditt företag har: Softarc kombinerar ett stort tekniskt kunnande, engagemang, erfarenhet och ett brinnande intresse för att skapa precis de lösningar som bäst möter våra kunders behov och förutsättningar.