Softarc hjälper Försäkringsgirot

Försäkringsgirot (www.fgirot.se) är ett tjänsteföretag som är specialiserat på Försäkringsbranschen. Försäkringsgirot ägs av några av marknadens största aktörer: SEB Trygg Liv, Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag, SPP och Skandia. Hämtat från Försäkringsgirots webbplats: “Idag använder mer än 1 000 administratörer och beslutsfattare inom Ekonomi, HR/Lön /Försäkringsgirots/ IT-system och tjänster för att få bättre och säkrare koll på sina anställdas tjänsteförsäkringar och företagets försäkringskostnader“. Försäkringsgirot vände sig till Softarc and underkonsulten Ecru Consulting när en anvisning för Livförsäkringsfaktura skulle tas fram. Livförsäkringsfakturan (“Livfaktura”) baseras på e-Faktura-standarden Svefaktura PEPPOL BIS 5A 2.0. Svefaktura är en e-Faktura-standard som publiceras av Single-Face-to-Industry (SFTI). Svefaktura BIS 5A 2.0 är i sin tur baserad på, utan ändringar, en Europeisk specifikation (PEPPOL BIS 5A Billing) som förvaltas av den europeiska organisationen OpenPEPPOL (se vidare www.peppol.eu).   Inom ramen för uppdraget har Softarc arbetat med att ta fram en anvisning som beskriver specifika regler och användande av specifika s k kodlistor baserat på Livförsäkrings-specifika begrepp och termer. Under 2015 kommer den nya livfakturan successivt att implementeras i de system som hanterar livförsäkringsfakturan inom försäkringsbranschen i...