Molnet-standarder lanserade!

Den 3:e mars genomfördes ett lanserings-seminarium hos IT- och Telekom-företagen. Evenemanget presenterade de två nya standarder för Molnet (“Cloud Computing”) som har publicerats av de internationella standardiseringsorganisationerna ISO/IEC och ITU-T samt svenska standardiseringsinstitutet SIS. Anders Kingstedt, Softarc, är ordförande för SIS Molnet-kommitté, TK 542, och lett arbetet sedan starten 2010. Anders har också varit ordförande för den internationella grupp av expert som har tagit fram en s k referensarkitektur för Molnet. Seminariet var välbesökt med intressenter från såväl offentlig sektor (bl a Regeringskansliet och e-Delegationen) som privat sektor. Anders blev intervjuad av SIS inför lanseringsevenemanget, ett reportage som är åtkomligt här: http://www.sis.se/Nyheter-och-press/Nyheter/Manga-fragor-om-molntjanster–nu-ar-begreppen-utredda/. Mer information om de nya standarderna presenteras på SIS webbplats, där de presentationer som visades är också tillgängliga för nedladdning. Klicka här: http://www.sis.se/informationsteknik-kontorsutrustning/programutveckling-och-systemdokumentation/sis-tk-542. Presentationerna finns åtkomliga via “Information”....