Softarc och MiMaD AB inleder samarbete

För att kunna möta en stigande efterfrågan inleder Softarc nu ett samarbete med det Växjö-baserade IT-bolaget MiMaD AB. Så här beskriver Magnus Larsson, VD på MiMaD, företaget: “MiMaD har mångårig erfarenhet av systemutveckling och är specialister på .NET, Java och Angular. Vi arbetar idag främst med kunder som har lokal närvaro, men tar gärna uppdrag utanför regionen. Bland våra kunder finns såväl stora som mindre företag.“ MiMaD har liksom Softarc en tydlig profil med erfarna, engagerade och kunniga medarbetare som brinner för IT. “– Det är roligt att få chansen att samverka med MiMaD eftersom det skapar förutsättningar för fler uppdrag för båda bolagen. Idag finns också utmärkta möjligheter att samverka över stora avstånd med internet och Molnet som plattformar, vilket ytterligare underlättar effektiva samarbeten. Vi är vana att samverka med andra IT-bolag och ser ett stigande behov och intresse av att bilda lättrörliga och flexibla team som möter kundernas behov av att snabbt erbjuda moderna IT-lösningar. Att hämta kompetens från flera olika bolag säkerställer att vi erbjuder just den kompetens som behövs för aktuellt uppdrag och kund.“, säger Anders Kingstedt på Softarc. För mer information om MiMaD, se vidare: www.mimad.se...

Microsoft Azure Search – gör kraftfull sök enklare än någonsin!

Microsoft Search – översikt Microsoft Azure Search är en ny tjänst i Microsofts utbud av moln-tjänster. Som utvecklare och lösningsarkitekt har jag under många år varit delaktig i att designa och utveckla system. Långt ifrån alla lösningar har blivit optimala vad gäller just sök-funktionaliteten och inte sällan just pga. tekniska begränsningar. Att implementera en bred sökning innebär ofta alltför stora Joins, trixande med temp-tabeller, inline-SQL i lagrade procedurer, denormalisering för redundans etc., utan att sök-lösningen ändå blir optimal. Microsoft SQL Server fulltext-index har tyvärr inte heller alltid levt upp till förväntningarna när stora datamängder ska hanteras. Även om det teoretiskt funnits tillräckliga förutsättningar för att implementera en optimal sök-lösning har det i praktiken ändå inte alltid gått att realisera då investeringsvilja och ekonomi hos kunder satt begränsningar. Sammantaget kan jag konstatera att svarstiderna i aktuella lösningar sällan blivit tillräckligt bra, inte minst i jämförelse med vad användare har vant sig med när de använder sökmotorer som Google och Bing. Tunga sökningar kan ju även ha en negativ inverkan på övriga svarstider i ett system. Därför är Microsoft Azure Search en välkommen tjänst som ger oss nya och förbättrade möjligheter att tackla de uppgifter vi har att lösa kring sökfunktionalitet i allmänhet. En Microsoft Azure Search tjänst är otroligt smidig att sätta upp i Azure-portalen (https://portal.azure.com). Redan på den kostnadsfria nivån får man en utmärkt möjlighet att snabbt komma igång med att utvärdera och testa Azure Search. Följande nivåer på tjänst kan väljas: Kostnadsfri Standard Lagring 50 MB 25 GB / enhet Frågor per sekund n/a 15 /enhet Antal dokument 10 000 dokumentMax 3 index 15 miljoner/enhetMax 50 index Skalbarhet n/a...

Tapping into the potential of Cloud Computing, part 1

A call from the Swedish IT publication “CIO Sweden” triggered this post. A lot of the questions I receive in my role as a Cloud expert circulate around the silver bullet question “why is it taking so long for everyone to move to the Cloud?”. Now. “Everyone” is of course a coarse generalization. Sure, there are quite a few organizations that have already started to transition to the Cloud. But many are still holding on… And, as usual, the question warrants not just one, but many answers. I’m contracted by #ETSI to do work within the EC founded project “Cloud Standards Coordination”, phase 2 (#CSC). Currently, we’re analyzing the results of an ongoing web survey. The purpose of the survey is to gauge the current status of standards, but also to try to understand what the Cloud users see as potential and concerns when transitioning to the Cloud. Some recurring Cloud adoption blockers and concerns found in the survey are: Security: top issues are data protection, data integrity, data accessibility, Secure Identity and Access Management (IAM) in multi Cloud environments (Authorization and Authentication), data storage, data location and PII. Vendor lock-in: uncertainties on the support for moving data and services from one Cloud provider to another without significant efforts are seen as main concerns. This, of course, relates to the seemingly immature and unknown support for interoperability and portability in Cloud scenarios. Legislation: understanding the implications of existing AND future data protection legislation, domestically and across geographies (e.g. within the European Union) on Cloud Computing create challenges. Service Level Agreements (SLA): the way we use and provision IT using Cloud Computing as the platform calls for...