IDG Expertpanel

Anders Kingstedt har blivit uttagen att medverka i IDG Expertpanel. Anders kommer att i första skriva artiklar som beskriver den strategiska utvecklingen i “Molnet”, framförallt baserat på sin roll som Molnet-expert och ordförande för Sveriges Molnet-standardiseringskommitté (SIS TK 542). Anders arbetar f n på en artikel som beskriver den kommande standarden för avtal och kontrakt mellan Molntjänstleverantörer och Molntjänstkunder – ISO/IEC 19086. Första av fyra delar av standarden blev klar för publicering som internationell standard i april. Senare i år kommer en svensk version av standarden. Varför det behövs SLA för Molnet och tillämpningar kommer att avhandlas i Anders artikel som har rubriken “Nu standardiseras avtalen i Molnet! Därför ska din organisation använda ISO/IEC 19086”. För mer om IDG expertnätverk, se vidare:...