Softarc och MiMaD AB inleder samarbete

10258845_1483944341823667_7745743549300723482_nFör att kunna möta en stigande efterfrågan inleder Softarc nu ett samarbete med det Växjö-baserade IT-bolaget MiMaD AB. Så här beskriver Magnus Larsson, VD på MiMaD, företaget:

MiMaD har mångårig erfarenhet av systemutveckling och är specialister på .NET, Java och Angular. Vi arbetar idag främst med kunder som har lokal närvaro, men tar gärna uppdrag utanför regionen. Bland våra kunder finns såväl stora som mindre företag.

MiMaD har liksom Softarc en tydlig profil med erfarna, engagerade och kunniga medarbetare som brinner för IT. “– Det är roligt att få chansen att samverka med MiMaD eftersom det skapar förutsättningar för fler uppdrag för båda bolagen. Idag finns också utmärkta möjligheter att samverka över stora avstånd med internet och Molnet som plattformar, vilket ytterligare underlättar effektiva samarbeten. Vi är vana att samverka med andra IT-bolag och ser ett stigande behov och intresse av att bilda lättrörliga och flexibla team som möter kundernas behov av att snabbt erbjuda moderna IT-lösningar. Att hämta kompetens från flera olika bolag säkerställer att vi erbjuder just den kompetens som behövs för aktuellt uppdrag och kund.“, säger Anders Kingstedt på Softarc.

För mer information om MiMaD, se vidare: