Data i Molnet – rätt och fel..

Allt fler företag och organisationer väljer att använda Molnet som primär plattform för IT-tjänster. I takt med att fler och fler verksamhetskritiska lösningar läggs ut i Molnet, ökar också kravet på en effektiv och säker datahantering. Vilken data kan och bör man lägga ut i Molnet? Vilka regler och lagar gäller i Sverige och utanför Sverige? Hur kan man dela (partionera) data mellan lokala lagringslösningar och Molnet-lagring? Hur fungerar datahanteringen i Microsofts Molnet-plattform, Azure? Hur kan informations- och dataklassificering underlätta? Den 2 december 2014 kommer Softarcs Molnet-expert, Anders Kingstedt och Microsofts Azure-evangelist, Björn Eriksen, att adressera ovan frågeställningar i samband med ett möte på Microsoft, Kista (Stockholm) för arkitekter som genomgått arkitekt-utbildningen “Certified Professional Architect – Microsoft Platform“. För mer information om MS Professional Architect-programmet, klicka här. Anders Kingstedt: “– Jag ser ett stigande intresse för Molnet, mer allmänt, och för professionella tillämpningar, i synnerhet. Att skapa lösningar för Molnet är egentligen inte mer komplicerat än att skapa traditionella lösningar. För konsumenterna skapas stora potentiella fördelar, eftersom man kan förbruka IT när man behöver och bara betala för faktisk användning. Men det finns fortfarande en stor osäkerhet hos både leverantörer och användare av Molnet-tjänster. Och det finns faktiskt mycket okunskap om de speciella villkor som ändå existerar kopplat till Molnet, t ex vad gäller utformning av arkitektur (vad ska man tänka på som är specifikt för Molnet?) och vilka begränsningar, mer allmänt, finns? Mycket av den osäkerhet som jag märker av kretsar kring data-frågor – integritet, säkerhet, tillgänglighet, interoperabilitet och portabilitet är några av de aspekter som många uppfattar som utmaningar. Det är givetvis viktig att ta dessa frågor på allvar, men det finns också sätt att metodiskt...

Softarc genomför seminarium med UBL International

Den 2 december, kl 09.00-12.00, genomför Softarc och UBL-international ett seminarium i Stockholm – “How UBL is Changing the Way We Do Business“. UBL, Universal Business Language, är ett ramverk för affärsmeddelanden som används i e-Handel- och e-Inköp-processer, som t ex Katalog, Order, Faktura och Leveransavisering. UBL är en öppen standard som idag förvaltas av OASIS. UBL är på väg att bli adopterad som en ISO-/IEC-standard. Softarc har praktisk erfarenhet av att använda UBL som utgångspunkt för de affärsmeddelanden som hanteras i affärssystemet SMART. SMART har utvecklats av Softarc för detaljhandelsföretaget Electra. I samband med seminariet kommer Electras Johan Slottner att berätta om hur SMART och UBL har underlättat integration av nya verksamheter som förvärvats av Electra. Softarc kommer också att berätta om hur man kan använda UBL för att snabbt komma igång med effektiv och öppen e-Handel baserat på internationella standarder. För mer om evenemanget 2 december och program, klicka här. För anmälan och registrering, klicka...